Udsolgt
Carl Th. Dreyer, Carl Theodor Dreyer, Mesterværker, Film, Movie, DVD
Carl Th. Dreyer, Carl Theodor Dreyer, Mesterværker, Film, Movie, DVD
Carl Th. Dreyer, Carl Theodor Dreyer, Mesterværker, Film, Movie, DVD

CARL TH. DREYER: MESTERVÆRKER - DVD

444,00 kr.
Varenummer: 5709165515927

Carl Th. Dreyer: Mesterværker

Denne 7-disc boks dykker dybt ned i mesterinstruktøren Carl Th. Dreyers imponerende arv.

Boksen indeholder de seks spillefilm, Du skal ære din hustru, Jeanne d'Arcs lidelse og død, Vampyr, Vredens dag, Ordet og Gertrud plus Carl Th. Dreyer: 8 Short Films Collection (1942-1954), der samler 7 dokumentarkortfilm, samt den legendariske fiktionskortfilm De nåede færgen. Et must for fans af dansk filmhistorie.

Du skal ære din hustru (1925)

I denne humoristiske satire om middelklassens liv og levned render en hustru hjemmefra - fra hendes brutale ægtemand. Husets gamle vise barnepige overtager husholdningen og beslutter samtidigt at give husets herre en lektion i god opførsel!Den ofte ustyrligt morsomme og for sin tid meget moderne historie markerer Carl Th. Dreyers omgang med et emne som mandschauvinisme. Filmen fik en utrolig flot premiere, og gik alene i Paris i 57 biografteatre på bare 3 uger.

Jeanne d'Arcs lidelse og død (1928)

Processen mod Jeanne d’Arc føres af et stort tribunal af munke og rets- lærde. Dommerne lokker hende til gudsbespottelige udsagn og udnytter hendes intense gudstro til at få hende til at fornægte sit kald. I angst for kætterbålet indrømmer hun, at hendes visioner var falske, men hun for- tryder igen og fastholder, at hun er Herrens udvalgte. Jeanne bliver brændt levende, og hendes død overbeviser folket om, at hun var en helgen. Oprøret bryder løs.

Vampyr (1932)

En sen aften ankommer en ung studerende i det okkulte, Allan Gray, til en kro ude på landet. Samme nat får han besøg af en fremmed mand, der beder ham om at hjælpe med at frelse en ung pige, der er i fare. Hun viser sig senere at være den fremmede mands datter. Kort efter bliver den fremmede mand myrdet, og Allan Gray må selv prøve at komme pigen til undsætning.

Vredens dag (1943)

Carl Th. Dreyers visuelt stærke film Vredens dag fra 1943 er en af dem, der får flotte karakterer i stort set alle kendte filmguider. Handlingen foregår i en dansk landsby i det 17. århundrede, hvor heksejagt og religiøs sindelagskontrol står højt på dagsordenen. Det samme gør de skjulte lidenskaber, som er svære at kotrollere. Den unge hustru til byens ældre præst forelsker sig i dennes søn og bliver som følge heraf erklæret for heks, klar til afbrænding.

Ordet (1955)

Carl Th. Dreyers Ordet fra 1955, baseret på en historie af Kaj Munk, er en af den verdensberømte filminstruktørs helt igennem danske produktioner. Dens visuelle og fortællemæssige styrke er ikke af den grund mindre, måske tværtimod. - I en dybt religiøst egn af Danmark strides to familier om "retten" til den rigtige tro, men den tilsyneladende skøre Johannes, som hævder at være Jesus selv, er den, der med sin personlige religionsopfattelse løser konflikten.

Gertrud (1964)

Historien foregår i begyndelsen af det 20. årh. og omhandler den aristokratiske og alligevel rebelske Gertrud, der er dybt ulykkelig i sit ægteskab med sagføreren og kommende minister Gustav Kanning og derfor har kastet sig i armene på bohemen Erland. Gertrud vil forlade sin ægtemand, men midt i det hele dukker hendes gamle flamme digteren Gabriel Lidman op, og pludselig kommer hun i tvivl om kærlighedens sande ansigt.

Carl Th. Dreyer: 8 Short Films Collection

Her er en samling kortfilm fra Carl Th. Dreyer, lavet i perioden 1942-1954. Der er tale om 7 dokumentar-kortfilm samt den legendariske fiktionskortfilm De nåede færgen fra 1948.

Et slot i et slot (1954)

Kronborg rummer inde i sine mure store dele af et andet og ældre slot, Krogen, som er bygget af Erik af Pommern omkring 1420. På grundlag af fund og afdækninger ved Kronborgs restaurering i årene 1926-35 har man været i stand til at danne sig et billede af, hvordan Krogen har set ud. Dette viser filmen ved hjælp af rekonstruktionsmodeller. De to slottes grundplan dækker hinanden fuldstændig, idet Kronborg er bygget over Krogen, og derfor kan man endnu i dag på Kronborg se afdækkede dele af mure, vinduer og rum fra det gamle slot, Krogen. (9 min.)

Storstrømsbroen (1950)

Et lyrisk og arkitektonisk blik på Nordeuropas længste bro, der er 3200 meter lang og blev bygget i årene 1933-37. Hvilende på 49 strømpiller af beton spænder de 50 dristige stålfag over hele Storstrømmen fra Masnedø til Falster. Instruktøren og fotografen har oplevet broen ud fra et æstetisk synspunkt. De har skabt en film om linjernes og fladernes dynamik, om broens storhed og enkelhed og skønheden, der opstår, når jern og beton fordelt på den rette måde skal tjene et nyttigt behov. Et strålende bevis på dansk ingeniørkunst. (7 min.)

Thorvaldsen (1949)

Filmen viser en række af Thorvaldsens berømte værker: Thorvaldsens egen portrætstatue og statuerne Håbet, Hebe, Amor og Psyche, Venus med æblet, Merkur, Achilles og Penthesilea samt reliefferne: Gratierne lyttende til Amors sang, Amor og Hymen, Amor klager for Venus over stikket af en bi, Hylas røves af flodnymferne, Natten, Dagen, Caritas, Priamus bønfalder Achilles om Hectors lig. Desuden vises udsmykning af Vor Frue Kirke i København, såvel relieffet på gavlfeltet, Johannes Døberen prædiker, som Kristus og De tolv Apostle i selve kirkerummet. (10 min.)

De nåede færgen (1948)

Carl Th. Dreyers kortfilmsklassiker bygger på en af Johannes V. Jensens "Myter" og fortæller historien om motorcyklisten og hans veninde, som skal skynde sig for at nå færgen i Nyborg, men møder deres skæbne på en fynsk landevej. Filmen var et bestillingsarbejde for Raadet for Større Færdselssikkerhed, og Dreyer har valgt en reportagestil med rystede optagelser og hurtige billedskift, men også indlagt mytiske elementer - chaufføren med dødningehovedet og færgemanden med to kister - der giver den realistiske beretning en stemning af skæbnebestemthed.

Kampen mod Kræften (1947)

En dybt alvorlig skildring af et par tilfælde af kræft, hvor symptomerne er blevet værre, end hvis patienterne havde opsøgt en af de store kræftstationer. (12 min.)

Landsbykirken (1947)

Filmen om den danske landsbykirke begynder med en skildring af de første trækirker fra tidlig middelalder og viser udviklingen op gennem tiden, hvor man siden 1100-tallet opførte mere end 2000 sognekirker af de mange kampesten, der lå i Danmark efter istiden. Filmen giver ikke alene en række bygningshistoriske oplysninger om selve kirkens hus, men viser også, ligesom i visioner, hvordan gudstjenesten gennem tiderne har formet sig - fra messen i den simple trækirke til den protestantiske gudstjeneste i vore dage. (14 min.)

Vandet paa landet (1946)

Skarpt kritisk film om drikkevandsforurening på landet. Brugen af vand i hverdagssituationer suppleres med illustrative grafiske fremstillinger af en brønd og jordlagene omkring den. En ny og korrekt opført brønd etableres på gårdspladsen. Filmen blev aldrig vist offentligt, da landboorganisationerne protesterede heftigt imod den. (14 min.)

Mødrehjælpen (1942)

Filmen fremstiller Mødrehjælpen som organisation og dens funktion i forhold til at hjælpe og beskytte mødre. Man følger en ugift mor fra hendes første besøg hos Mødrehjælpen, til hun igen har fået arbejde og kan forsørge sit barn. (12 min.)

Varen kan desværre ikke købes, da der ikke er flere på lager
Film Information
Spilletid596 Min.
Censur11
SprogDansk
Trustpilot